www.1862.net > 涓

汉字〝涓〞,读音:juān。 【解释】 涓: 释义:细小的流水,如涓流。 详细释义: 1,涓 (形声。从水,从肙,肙亦声。"肙"意为"细小的"、"小巧的"。"水"与"肙"联合起来表示"细小的水流"。本义:细小的水流) 同本义 涓,小流也。――《说文》(有做涓...

涓滴、 涓埃、 涓壤、 涓细、 涓露、 涓癣 涓微、 尘涓、 涓壒、 末涓、 涓彭、 涓日、 涓涤、 涓波、 涓洁、 涓吉、 涓浍、 涓毫、 无涓、 微涓、 涓勺、 涓人、 涓流、 涓涟、 涓注、 涓尘、 涓溜、 涓辰、 涓豪、 彭涓、 涓报、 中涓、 涓浅...

1、涓吉[juān jí] 选择吉祥的日子。语本 晋 左思《魏都赋》:“量寸旬,涓吉日,陟中坛,即帝位。” 2、彭涓[péng juān] 彭祖 和 涓子 的并称。二人均为传说中的长寿者。《晋书·郭璞传》:“不寿殇子,不夭 彭 涓,不壮秋毫,不小 太山。” 3、中涓[...

【成语】:集思广益 【拼音】:jí sī guǎng yì 【解释】:集:集中;思:思考,意见;广:扩大。 指集中群众的智慧,广泛吸收有益的意见。 汇涓细流而成大海;涓涓细流汇成大海。 我的回答你还满意吗?望采纳,谢谢!

涓涤[juān dí]:犹洗涤。 例句:菊畦亲灌浸,茶器自涓涤。——宋 司马光 《旬虑十七韵呈同舍》 涓毫[juān háo]:亦作“ 涓豪 ”。喻微末。 例句:自处官以来,未尝有涓豪之积。——《宋书·王僧达传》 涓浍[juān huì]:小水流,小河。亦以喻低微的地位...

娟表示美好、秀丽、柔美。 涓表示溪流、涓细、涓流。 大部分女孩起名都是用娟,娟为女字旁,形容美好,而涓就上了一个层次,更多地用来形容内秀。 总结一下,娟说明女孩美丽漂亮,就像是古代足不出户,国色天香的大家闺秀一样。而涓说明女孩精明...

涓的读音:[juān] 涓的释义:1.细小的流水。 2.选择。 3.除去,清除。 涓的组词: 涓壤、涓露、涓细、涓癣涓微、末涓、尘涓、涓日、涓壒、涓彭、 涓吉、郦涓、涓涤、涓毫、涓涟、无涓、微涓、涓缕、中涓、涓溜、 涓勺、涓豪、涓注、涓报、彭涓、...

乱码的字符,字符系统不兼容导致。 1,乱码字符,程序界面中显示的无意义的字符,例如,程序对双字节字符集的字符不支持时,这些字符不能正确显示。 2,造成html网页乱码原因主要是html源代码内中文字内容与html编码不同造成。但无论是哪种情况造...

中涓 官名,亦作涓人。《汉书·曹参传》载:“高祖为沛公也,参以中涓从”。颜师古注:“中涓,亲近之臣,若谒者、舍人之类。涓,洁也,言其在内主知洁清洒扫之事,盖亲近左右也”。后世一般用作宦官之代称。 所以这里的中涓是指曹节那些宦官 这样应...

《涓人买马》 原文: 古之君王,有以千金求千里马者,三年不能得。涓人?①言于君曰:“请求之。”君遣之,三月得千里马。马已死,买其首五百金?②,反以报君。君大怒曰:“所求者生马,安事?③死马而捐五百金1涓人对曰:“死马且市之五百金,况生马乎...

网站地图

All rights reserved Powered by www.1862.net

copyright ©right 2010-2021。
www.1862.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com