www.1862.net > 沅芷

沅芷

沅:沅水,沅江,源于贵州芷:白芷,多年生草本植物,夏天开白花沅芷澧兰 :yuán zhǐ lǐ lán 《楚辞.九歌.湘夫人》:"沅有芷兮澧有兰."王逸注:"言沅水之中有盛茂之芷,澧水之内有芬芳之兰,异于众草".芷,一本作"".澧,一本作"醴".本指生于沅澧两岸的芳草,后用以比喻高洁的人或事物.

沅芷澧兰抄 名称:沅芷澧兰 拼音:yuán zhǐ lǐ lán 解释:芷,一本作“”.澧,一本作“醴”.本指生于沅澧两岸的芳草,后用以比喻高洁的人或事物. 出处:《楚辞九歌湘夫人》:“沅有芷兮澧有兰.”王逸注:“言沅水之中有盛茂之芷,澧水之内有芬芳之兰,异於众草”. 事例:~骚客远,朱桥粉郭酒人疏. ★清金农《zd寄岳州黄处士》诗

“沅” 水名 [Yuan River].在湖南省西部.源出贵州省云雾山,上游称清水江,流经湖南,最后注入洞庭湖 “芷” 形声.从艹,止声.本义:白芷,香草名,也叫“辟芷”.中医学上以根入药 “巫” 巫山 在四川省巫山县东南.如:巫山梦(巫

沅芷澧兰[拼音]yuán zhǐ lǐ lán[释义]芷,一本作“”. 澧,一本作“醴”.本指生于沅澧两岸的芳草,后用以比喻高洁的人或事物.[出处]《楚辞九歌湘夫人》:“沅有芷兮澧有兰.”王逸注:“言沅水之中有盛茂之芷,澧水之内有芬芳之兰,异於众草”.

应该是沅有芷兮澧有兰出自屈原的九歌湘夫人帝子降兮北渚,目眇眇兮愁予.袅袅兮秋风,洞庭波兮木叶下.登白兮骋望,与佳期兮夕张.鸟何萃兮苹中,罾何为兮木上.沅有芷兮澧有兰,思公子兮未敢言.荒忽兮远望,观流水兮潺.麋何食兮庭中?蛟何为兮水裔?朝驰余马兮江皋,夕济兮西.闻佳人兮召予,将腾驾兮偕逝.筑室兮水中,葺之兮荷盖;荪壁兮紫坛,播芳椒兮成堂;桂栋兮兰,辛夷楣兮药房;罔薜荔兮为帷,擗蕙兮既张;白玉兮为镇,疏石兰兮为芳;芷葺兮荷屋,缭之兮杜衡.合百草兮实庭,建芳馨兮庑门.九嶷缤兮并迎,灵之来兮如云.捐余袂兮江中,遗余兮澧浦.搴汀洲兮杜若,将以遗兮远者;时不可兮骤得,聊逍遥兮容与!

请问“沅芷澧兰”是什么意思?有什么寓意吗?沅芷澧兰 [yuán zhǐ lǐ lán] 沅芷澧兰,芷,一本作“”.澧,一本作“醴”.本指生于沅澧两岸的芳草,后用以比喻高洁的人或事物.出自 《楚辞九歌湘夫人》:“沅有芷兮澧有兰.”王逸注:“言沅水之中有盛茂之芷,澧水之内有芬芳之兰,异於众草”.中文名 沅芷澧兰 读音 yuán zhǐ lǐ lán 出处 《楚辞九歌湘夫人》近义词 沅芷湘兰 成语解释 【成语】: 沅芷澧兰 【拼音】: yuán zhǐ lǐ lán 【解释】: 芷,一本作“”.澧,一本作“醴”.本指生于沅澧两岸的芳草,后用以比喻高洁的人或事物.

沅:沅水芷:白芷香君就是人物意思就是生于沅水两岸的芳草,因出自楚辞,后用以比喻高洁的人或事物以下为三国之刃升级鲜花称号 一看就明白了信手拈香散花童子粲花使者弥芳雅客芝兰化身**沅芷香君**芳传四海

沅 Yuán zhi(三声)芷 lǐ 澧lan (二声)兰

沅有芷兮澧有兰.”王逸注:“言沅水之中有盛茂之芷,澧水之内有芬芳之兰,异于众草”.芷,一本作“”.澧,一本作“醴”.本指生于沅澧两岸的芳草,后用以比喻高洁的人或事物.

直接翻译就是说沅水有芷,澧水有兰,而我对你的思念却是不敢说出来 说的是湘夫人娥皇和女英对舜的朝思暮想 ,悠悠江水,芳香芷兰,寄托着湘夫人无尽的思念和忧怨.为爱殉情的湘夫人最后投江自尽,一番思念寄情于芷兰芳草,忧怨和哀

网站地图

All rights reserved Powered by www.1862.net

copyright ©right 2010-2021。
www.1862.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com