www.1862.net > 除法坚式计算题

除法坚式计算题

53*31 32*34 21*44 98*11 34*34 60*55 27*34 41*21 84*42 42*55 560÷7 490÷7 810÷9 497÷7 648÷8 321÷3 444÷4 122÷2 999÷9 147÷7

坚式练习 144÷9= 97*3= 352÷5= 296÷4= 860÷2= 220*9= 153*5= 357÷6= 75÷5= 42*3= 615÷5= 74*5= 74*8= 50÷6= 200÷7= 121*4= 510÷9= 194÷2= 516*6= 100÷2= 43*8= 125*5= 415÷4= 453÷6= 705÷7= 321*3= 874÷3= 870*3= 352÷5= 429÷6=

3.57除以2.58,2.35除以1.33,5.7652除以3.671,189.4522除以13.8,88.2974除以10.008,9.325除以2.1,687.2323除以145.222,62.3除以2.13,9870.2236除以778.23,89.32除以78.19,9843.267除以786.5784,89.58除以77.4,198.26

展开全部

原发布者:云淡风清031310 小数除法竖式计算题(1)9.12÷3.8=(2)54÷0.36=(3)1.7÷0.08=(4)0.576÷0.18=(5)0.77÷0.35=(6)15.68÷5.6=(7)42.7÷7=(8)38.4÷6=(9)62.8÷4=(10)65.6÷8=.(11)8.4÷5.6=(12)1.71÷3.8=(13)7.05÷0.94=.(14)5.4÷24=(15)6

四年级上册除法竖式练习题 阅读:70162013-01-19 20:10 标签:杂谈92÷30= 30÷10= 64÷30= 85÷40=93÷30= 620÷20= 140÷30= 150÷20=565÷80= 312÷60= 364÷70= 352÷50=84÷21= 169÷23= 1324÷81= 1245÷71=164÷22= 1350÷51= 196÷39=

五年级竖式除法计算题1.2÷3 0.48÷6 4.6÷23 14*0.5 6.8÷4 0.72÷12 0.7*1.1 0.72÷4 9.6÷6 5.2÷13 12.5÷5 0.12*5 8÷0.5 0.32÷16 0.5*1.1 0.5+0.14 1.25*4 6.3÷2.1 0.92÷4 6÷1.2 0.4÷8 7.6-3.8 6.8÷1.7 0.56÷14 2.4÷0.6 84÷0.04 0.49÷0.7 6.3÷3.196÷0.6

92÷30= 30÷10= 64÷30= 85÷40=93÷30= 620÷20= 140÷30= 150÷20=565÷80= 312÷60= 364÷70= 352÷50=84÷21= 169÷23= 1324÷81= 1245÷71=164÷22= 1350÷51= 196÷39= 1185÷37=1272÷69= 190÷29= 1402÷79= 203÷49=140÷26= 296÷16=

小数除以小数计算练习题,列坚式计算题,有答案40.32÷4.2=9.6 18÷0.45=40 0.161÷0.07=2.3 782÷0.85=92047.58÷6.1=7.8 655.2÷0.78=840 2.175÷0.29=7.5 871.2÷0.99=

展开全部四年级上册除法竖式练习题阅读:70162013-01-19 20:10标签:杂谈92÷30= 30÷10= 64÷30= 85÷40=93÷30= 620÷20= 140÷30= 150÷20=565÷80= 312÷60= 364÷70= 352÷50=84÷21= 169÷23= 1324÷81= 1245÷71=164÷22= 1350÷51=

网站地图

All rights reserved Powered by www.1862.net

copyright ©right 2010-2021。
www.1862.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com