www.1862.net > 百家姓全文

百家姓全文

百家姓 作者:未知 朝代:北宋初年 赵钱孙李,周吴郑王.冯陈褚卫,蒋沈韩杨.朱秦尤许,何吕施张.孔曹严华,金魏陶姜.戚谢邹喻,柏水窦章.云苏潘葛,奚范彭郎.鲁韦昌马,苗凤花方.俞任袁柳,酆鲍史唐.费廉岑薛,雷贺倪汤.

赵 钱 孙 李 周 吴 郑 王 冯 陈 褚 卫 蒋 沈 韩 杨朱 秦 尤 许 何 吕 施 张 孔 曹 严 华 金 魏 陶 姜戚 谢 邹 喻 柏 水 窦 章 云 苏 潘 葛 奚 范 彭 郎鲁 韦 昌 马 苗 凤 花 方 俞 任 袁 柳 酆 鲍 史 唐费 廉 岑 薛 雷 贺 倪 汤 滕 殷 罗 毕 郝 邬 安 常乐 于 时 傅 皮 卞

百家姓全文(带拼音)Zhào Qián Sūn Lǐ Zhōu Wú Zhèng Wáng赵 钱 孙 李 周 吴 郑 王Féng Chén Chǔ Wèi Jiǎng Shěn Hán Yáng冯 陈 褚 卫 蒋 沈 韩 杨Zhū Qin Yoú Xǔ Hé Lǚ Shi Zhāng朱 秦 尤 许 何 吕 施 张Kǒng Cáo Yán Huà Jīn Wèi Táo Jiāng孔

百家姓北宋初年 未知赵钱孙李,周吴郑王.冯陈褚卫,蒋沈韩杨.朱秦尤许,何吕施张.孔曹严华,金魏陶姜.戚谢邹喻,柏水窦章.云苏潘葛,奚范彭郎.鲁韦昌马,苗凤花方.俞任袁柳,酆鲍史唐.费廉岑薛,雷贺倪汤.滕殷罗毕,郝

《百家姓》本来收集四百一十一个经增补到五百零四个姓,其中单因姓四百四十四个,复姓六十个. 赵(zhào)钱(qián)孙(sūn)李(lǐ) 周(zhōu)吴(wú)郑(zhèng)王(wáng) 冯(féng)陈(chén)褚(chǔ)卫(wèi) 蒋(jiǎng)

百家姓 赵钱孙李 周吴郑王 冯陈诸卫 蒋沈韩杨 朱秦尤许 何吕施张 孔曹严华 金魏陶姜 戚谢邹喻 柏水窦章 云苏潘葛 奚范彭郎 鲁韦昌马 苗凤花方 俞任袁柳 酆鲍史唐 费廉岑薛 雷贺倪汤 滕殷罗毕 郝邬安常 乐于时傅 皮卡齐康 伍余元卜 顾孟平黄 和穆

百家姓 赵钱孙李 周吴郑王 冯陈褚卫 蒋沈韩杨 朱秦尤许 何吕施张 孔曹严华 金魏陶姜 戚谢邹喻 柏水窦章 云苏潘葛 奚范彭郎 鲁韦昌马 苗凤花方 俞任袁柳 酆鲍史唐 费廉岑薛 雷贺倪汤 滕殷罗毕 郝邬安常 乐于时傅 皮卞齐康 伍余元卜 顾孟平黄 和穆

Zhào qián sūn lǐ zhōu wú zhèng wáng 赵 钱 孙 李 周 吴 郑 王 féng chén chǔwèi jiǎng shěn hán yáng 冯 陈 褚卫 蒋 沈 韩 杨 zhū qín yóu xǔ hé lǚ shī zhāng 朱 秦 尤 许 何 吕 施 张 kǒng cáo yán huà jīn wèi táo jiāng 孔 曹 严 华 金 魏 陶 姜 qī xiè zōu yù

家姓全文拼音 百家姓图腾表 《百家姓》的次序不是依各姓氏人口实际排列,而是因为读来顺口,易学好记.《百家姓》与《三字经》、《千字文》并称"三百千",是中国古代幼儿的启蒙读物."赵钱孙李"成为《百家姓》前四

这个行吗亲,对我的回答满意的话,就给个好评吧.如果还有不清楚的地方,可以跟我继续交流哦.不是,是一个老师和学生的对话.嗯嗯不是,谢谢是那种哪能说清楚么一个老师和一个学生对话那个学生有点笨,怎么教也学不会,老师教了赵钱孙李周吴郑王,然后老师把各个字的,组词都给他说了出来,比如说照,就是赵老师,钱就是交,教学前费,那种的,然后最后,老师让那个学生说一遍学生到这说什么?说这说那说这能最好.

相关搜索:

网站地图

All rights reserved Powered by www.1862.net

copyright ©right 2010-2021。
www.1862.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com