www.1862.net > 阿房宫赋 读音

阿房宫赋 读音

阿房宫的读音 阿房宫的读法,传统上认为是[ē páng gōng],但有争议。 1、一种观点认为读[ē páng gōng] 《咬文嚼字》主编郝铭鉴认为该读“ēpánggōng”。郝铭鉴认为“阿”(ē)在古代指的是山脚下那些弯弯曲曲的地方,“阿”读ē是毫无异议的。而“房”通的...

六王毕,四海一。蜀山兀,阿房出。覆压三百余里,隔离天日。骊(Lí)山北构而西折,直走咸阳。二川溶溶,流入宫墙。五步一楼,十步一阁;廊腰缦回,檐牙高啄;各抱地势,钩心斗角。盘盘焉,囷囷(qūn)焉,蜂房水涡,矗(chù)不知其几千万落。...

六王毕,四海一,蜀山兀,阿房出。覆压三百余里,隔离天日。骊山北构而西折,直走咸阳。二川溶溶,流入宫墙。五步一楼,十步一阁;廊腰缦回,檐牙高啄;各抱地势,钩心斗角。盘盘焉,囷囷(qūn)焉,蜂房水涡,矗(chù)不知其几千万落。长桥卧波...

阿房宫赋:ē páng gōng fù注:这里“房”的读音为最新读音,在最新版字典上可以查到,páng为旧读音(今读fáng或páng)。 作品简介:《阿房宫赋》是唐代文学家杜牧创作的一篇借古讽今的赋体散文。杜牧通过描写阿房宫的兴建及其毁灭,生动形象地总结...

现代汉语拼音注音: 《阿房宫赋》唐代:杜牧 liù 王wáng 毕bì ,四sì 海hǎi 一yī ,蜀shǔ 山shān 兀wū ,阿ā 房fáng 出chū 。覆fù 压yā 三sān 百bǎi 余yú 里lǐ ,隔gé 离lí 天tiān 日rì 。骊lí 山shān 北běi 构gòu 而ér 西xī 折shé ,直zhí 走zǒ...

“阿房宫”的读法,传统上认为是[ē páng gōng],但有争议,也有说读ē fáng gōng,ā fáng gōng。

你好: 阿房宫赋中的“房”不是通假字 读音读:房(fáng) 阿房宫赋的读音读: 阿(ā)房(fáng)宫(gōng)赋(fù)

“阿房宫”的读法,传统上认为是[ē páng gōng],但有争议。 阿房宫被誉为“天下第一宫”,是中国历史上第一个统一的多民族中央集权制国家——秦帝国修建的新朝宫。 位于今陕西省西安市西郊15公里处,咸阳市东南15公里处,始建于秦始皇三十五年(前212...

“直栏横槛”,拼音zhí lán héng jiàn。 《阿房宫赋》里有一个句“直栏横槛”,它应该读作jiàn。这一句已经表达了栏槛之分,前者表示围的那个杆是竖直的,后者是水平的,也就是横的。 原文:直栏横槛 多于九土之城郭(直的栏杆,横的门槛,比九州的...

zhang 三声

网站地图

All rights reserved Powered by www.1862.net

copyright ©right 2010-2021。
www.1862.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com